Sobre mi 
Nascuda a Barcelona a la  segona meitat del segle vint , em vaig fer gran al Baix Llobregat i estic passant la segona meitat de la vida al Pla de l’Estany.
La coincidència de circumstàncies geogràfiques, familiars i històriques m’han fet  cantar els himnes falangistes en les pèssimes escoles locals, llegir en català quan estava pràcticamnt prohibit, tastar un internat religiós, beneficiar-me de l’escola activa a Talitha, conèixer el moviment escolta, participar en una comunitat cristiana de base, impulsar l’incipient moviment de barris a principis dels 70, viure dues inundacions, treballar com obrera en  diverses fàbriques i participar en la  reconstrucció sindical.
Decebre’m amb la  democràcia real, buscar una professió, exercir-la, intentar una comuna,  desfer-la, ser mare, sobreviure i reconstruir-me.
Per això últim han estat molt útils els exercicis de consciència corporal energètica que he trobat en el Ioga, el Seitai i el Moviment de Centres d’Energia.
Paral·lelament he fet incursions en el camp de l’astrologia, l’escriptura, el massatge, la grafologia i l’arteràpia segons la Gestalt

Amb aquest bagatge  vaig rebre com una bufetada el desinterès que la menopausa suscitava al meu entorn. Ni en l’àmbit professional oficial, ni en l’alternatiu. Ni entre la majoria de coetànies, ni entre les predecessores, s’oferia un espai de comprensió del procés que el proveís de significat i consistència. Simplement un forat negre, un gran buit que com tots, per definició, tendeix a omplir-se. I de què s’omple? De  prejudicis, desqualificacions, pors, intents de negació  per mitjà de la supressió i, com no pot ser d’altra manera en l’època que ens ha tocat viure, de medicaments. D’aquesta manera la  menopausa  s’equipara a una malaltia degenerativa, el control de la qual està en mans de la indústria farmacèutica.

No em vaig conformar i va començar una etapa de buscar informació i sobretot d’observació en clau energètica dels canvis que se’m produïen. Vaig trobar que era un procés de creixement personalitzat que obria nous horitzons. Posteriorment, l’aparició de llibres en aquest sentit em va reconfortar i alhora ha estat l’estímul per transmetre  els coneixements adquirits en el procés.

Sóc infermera des de fa més de 30 anys i he deixat deliberadament aquesta informació pel final, per ser coherent amb la convicció de que la menopausa no és primordialment un objecte d’estudi  mèdic,  sinó un espai vital de les dones pendent de ser reconquerit.  És des del punt de vista genuí de tenir cura de la vida, que la meva professió té alguna cosa a veure amb el contingut d’aquest blog


 (castellano)********************************************************************Nacida en Barcelona en la segunda mitad del siglo XX, crecí en el Baix Llobregat y estoy pasando la segunda mitad de mi vida en el Pla de l’Estany.
La coincidencia de circunstancias geográficas,  familiares e históricas me han llevado a cantar los himnos falangistas en las pésimas escuelas locales, leer en catalán cuando estaba prohibido, catar un internado religioso,  beneficiarme de la escuela activa en Talitha, conocer el  escultismo, participar en una comunidad cristiana de base, impulsar el incipiente movimiento de barrios en los setenta, vivir dos inundaciones, trabajar como obrera en diversa fábricas y participar en la reconstrucción sindical.
Decepcionarme con la democracia real, buscar una profesión, ejercerla, intentar una comuna, desmantelarla, ser madre, sobrevivir y reconstruirme.
Para conseguir esto último han sido muy útiles los ejercicios de conciencia corporal energética que hallé en el Yoga, el Seitai y el Movimiento de Centros de Energía.
Paralelamente he hecho incursiones en el campo de la astrología, la escritura, el masaje, y la arterapia según la Gestalt

Con este bagaje fue un bofetón el desinterés que la menopausia suscitaba en mi entorno. Ni en el ámbito profesional, ni en el alternativo. Ni entre la mayoría de las coetáneas, ni entre las predecesoras, se ofrecía espacio alguno de comprensión del proceso  que le confiriera significado y consistencia. Simplemente un agujero negro, un espacio vacío que como todos, por definición, tiende a llenarse. Y ¿de qué se llena? De prejuicios, descalificaciones, miedo,  intentos de negación mediante la supresión y, como no puede ser de otro modo en la época que nos ha tocado vivir, de medicamentos. De esta forma la menopausia se equipara a una enfermedad degenerativa cuyo control está en manos de la industria farmacéutica.

No me conformé y empezó una etapa  de búsqueda de información y, especialmente,  de  observación en clave energética de los cambios que se producían en mí. Me encontré ante un proceso de crecimiento personalizado  que abría nuevos horizontes. Posteriormente, la aparición de libros en este sentido me reconfortó al tiempo que fue el estímulo  necesario para trasmitir los conocimientos que adquirí durante el proceso.

 Soy enfermera  desde hace más de treinta años y he dejado deliberadamente esta información para el final, por  coherencia con la convicción  de que la menopausia no es primordialmente un objeto de estudio médico, sino un espacio vital de las mujeres pendiente de ser reconquistado. Es desde el punto de vista  genuino  de cuidar la vida, que mi profesión tiene algo que ver con los contenidos de este blog.