Xerrada/Charla 1Resum de la primera xerrada: El nom fa la cosa

Hem intentat definir i puntualitzar en que consisteix el que anomenem menopausa
El periode de canvis que va de la vida amb menstruacions a la no menstrual s'anomena CLIMATERI i comprèn la perimenopausa, la menopausa i la post menopausa. Vem aclarir que la menopausa o última menstruació només és un punt en aquest procés. Un punt que només podem reconèixer quan ha passat un any. El climateri no té una durada fixa i s'admet de 5 a 13 anys com a temps promig. Es presenta al voltant dels 50 anys, però això només és una dada orientativa.

Hem fet un cop d'ull a l'etimologia:
Menopausa (del grec, mens pausis), significa cessament de la menstruació
Climateri (del grec klimater), significa graó. Hem aprofundit en el sentit de canvi de nivell d'aquesta última definició.
També hem fet una visualització que ens ha permès entreveure la predisposició de cadascuna de nosaltres envers aquesta etapa.

Ens hem fixat en les diferències entre la simplicitat de la menarquia ( primera menstruació)i la complexitat de la menopausa. Respecte això volem recordar que la principal raó d'existir de l'Espai Menopausa és acollir i acompanyar aquest procés fisiològic i d'evolució personal. Es tracta, en part, de rescatar la menopausa de la medicalització, que amenaça en convertir-la en una malaltia carencial.

Segons “la Hipòtesi àvia” la menopausa hauria permès augmentar significativament l'esperança de vida dels nostres avantpassats. En deslliurar un grup de dones de la reproducció aquestes es podien ocupar de l'interès general del clan. Així doncs la menopausa també és un factor evolutiu tant per l'espècie com per l'individu, és a dir per a cadascuna de nosaltres.

Com a dada curiosa: hi ha un tipus de balena pilot que també experimenta la menopausa. És l'única espècie entre tots els mamífers que ens acompanya en aquest procés. La resta de femelles es reprodueixen fins a la mort.

Hem anomenat els principals signes d'identificació de la perimenopausa.

 • Alguna calor una mica més intensa que sol estar en relació amb un determinat moment del cicle, preferentment durant la fase premenstrual i/o la menstruació.
 • Sovintegen cicles més irregulars. Si els cicles d'una dona ja són prèviament molt irregulars, aquest signe és difícil de reconèixer.
 • A vegades hi ha canvis en el ritme i la qualitat del son. Generalment és torna més lleuger.
 • Sovint hi ha un cert augment de pes i de volum.
 • Apareix sequedat a les mucoses, especialment la vaginal, però també la bucal
 • Dolors articulars
 • Canvis a la líbido


Conclusions


La vida és cíclica. Passa per diferents etapes i evolucionem en la mesura que les superem. La consciència de pas dóna sentit als canvis que es produeixen.

La menopausa és un punt en el climateri

No sabem amb certesa el perquè de la menopausa, però en podem evaluar els avantatges personals i com a espècie

Som més que hormones

Després de la menopausa encara hi ha una tercera part de vida per recórrer (segons l'expectativa de vida actual de la dona a Espanya=84 anys)

El climateri és el pas de l'etapa reproductiva a la no reproductiva. Aquest pas pot ser experimentat com una iniciació a la maduresa

 *****

                                       

Resumen de la primera charla:El nombre hace la cosa

Hemos intentado definir y puntualizar en que consiste lo que llamamos menopausia.
El período de cambios que va de la vida con menstruaciones a la no menstruante se llama CLIMATERIO y engloba la perimenopausia, la menopausia y la post menopausia. Quedó claro que la menopausia o última menstruación es un punto en este proceso que sólo podemos reconocer después de un año. El climaterio es un periodo que no tiene un una duración establecida. Se admite que el tiempo promedio está entre los 5 y los 13 años. Se presenta alrededor de los 50 años aunque esto solo es un dato orientativo.

Hemos echado una ojeada a la etimología:
Menopausia (del griego mens pausis) significa cese de las menstruaciones.
Climaterio (del griego klimater) significa escalón. Hemos profundizado en el sentido de cambio de nivel que sugiere esta última definición.
También hemos realizado una visualización que nos ha permitido vislumbrar la predisposición de cada una de nosotras hacia esta etapa

Hemos observado las diferencias entre la simplicidad de la menarquía (primera (menstruación) y la complejidad de la menopausia. Con respecto a eso queremos recordar que laprincipal razón de existir de l'Espai Menopausa es acoger y acompañar este proceso fisiológico y de evolución personal.
En parte se trata de rescatar la menopausia de la medicalización que amenaza con convertirla en una enfermedad carencial.

Según la “Hipótesis abuela” la menopausia habría permitido aumentar significativamente la esperanza de vida de nuestros antepasados. Al liberar una parte de las mujeres de la reproducción, éstas se podían ocupar del interés general del clan. De este modo la menopausia también un un factor evolutivo tanto para la especie como para cada individuo, es decir para cada una de nosotras.

Hay un dato curioso: Existe un tipo de ballena piloto que también experimenta la menopausia. Es la única especie entre todos los mamíferos que nos acompaña en este proceso. El resto de hembras se reproducen hasta la muerte

Los principales signos que nos permiten identificar la menopausia son:

 • Sensación de calor un poco más intenso que suele estar relacionado con un determinado momento del ciclo, preferentemente durante la fase premenstrual y/o la menstruación.
 • Mayor frecuencia de ciclos irregulares. Este signo es difícil de reconocer en una mujer cuyos son previamente muy irregulares,.
 • A veces se producen cambios en el ritmo y la calidad del sueño. Suele volverse más ligero.
 • A menudo se produce aumento de peso y de volumen
 • Aparece sequedad en las mucosas, especialmente la vaginal, pero también en la bucal
 • Pueden aparecer dolores articulares
 • En la mayoría de mujeres hay cambios en la líbido

Conclusiones

La vida es cíclica. Pasa por diferentes etapas y evolucionamos en la medida que las superamos

La menopausia es un punto en el climaterio.

No se sabe con certeza el porqué de la menopausia, pero se pueden evaluar las ventajas personales y con respecto a la especie

Somos más que hormonas

Después de la menopausia todavía queda un tercio de vida por recorrer (según la expectativa de vida actual para la mujer en España= 84 años)

El climaterio es el paso de la etapa reproductiva a la no reproductiva.
Este paso puede ser experimentado como una iniciación a la madurez

*****


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada